ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ให้สัมภาษณ์ในรายการสนามเป้า เรื่อง เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต WiFi แบบหยอดเหรียญ

20150514sci_12 20150514sci_14

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการสนามเป้า เม้าข่าว ทางช่อง 5 (ช่วงเรื่องใหม่) ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เรื่อง เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต WiFi แบบหยอดเหรียญ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา