โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การให้ความรู้และเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษายุคใหม่

รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี นายวิรัช โหตระไวศยะ เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การให้ความรู้และเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษายุคใหม่ พร้อมกันนี้ อาจารย์ธงชาติ พิกุลทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และคุณมนตรี ใจสีงาม รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ร่วมบรรยายหัวข้อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจของนักศึกษารุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

IMG_6443 IMG_6456

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี