โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (dt)

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก(dt)ฟรี สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

IMG_6158 IMG_6133

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี