โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต พิธีทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

IMG_5736 IMG_5699

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี