คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

20150404comsci_05 20150404comsci_15

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ให้กับเยาวชนในสถานสงเคราะห์บ้านธัญพร จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ SC1814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา