สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษา ศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการประยุกต์ใช้ในเศรษฐกิจ

20150329bio_16 20150329bio_17

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเล ระบบนิเวศ และการประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐกิจ เพื่อประกอบการฝึกทักษะรายวิชาสาหร่ายวิทยา (09042354) ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2558 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และหาดนางรำ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี