ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน เครื่องกระจายสัญญาณ wi-fi แบบยอดเหรียญ

นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : เครื่องกระจายสัญญาณ wi-fi แบบยอดเหรียญ
ผู้ให้ข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี