ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน เสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย

นวัตกรรมสร้างอาชีพ
เสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย
ตอน : การทำดอกเดือนเพ็ญและการจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยม
และตอน : การทำดอกปิ่นนารี
ผู้ให้ข้อมูล : ผศ.วินัย ตาระเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

DSC_0275 DSC_0198

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี