ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน เครื่องคั่วพริก กึ่งอัตโนมัติ

ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : เครื่องคั่วพริก กึ่งอัตโนมัติ
ผู้ให้ข้อมูล : ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_1877 DSC_1799

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี