ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ “อัจฉราไข่วิจิตร”

ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ “อัจฉราไข่วิจิตร”
ผู้ให้ข้อมูล : คุณอัจฉรา ทิพยรัต

DSC_2056 DSC_2151

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี