ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง U-Innovation ตอน ยานยนต์ประหยัดพลังงาน

ช่วง : U-Innovation
ตอน : ยานยนต์ประหยัดพลังงาน
ผู้ให้ข้อมูล : ดร.สถาพร ทองวิด
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

DSC_0365 DSC_0369

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี