ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน สิ่งประดิษฐ์ลดค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : N3-Save Unit
สิ่งประดิษฐ์ลดค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
ผู้ให้ข้อมูล : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
สถานที่ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสาตร์

DSC_2545 DSC_2533

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี