ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ธุรกิจสปา และนวดแผนไทย

นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : ธุรกิจสปา และนวดแผนไทย “เรือนสุขใจสปา”
ผู้ให้ข้อมูล : คุณสุรีรัตน์ เถื่อนชัย
ผู้จัดการเรือนสุขใจ นวดแผนไทย&สปา

DSC_1532 DSC_1514

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี