แสดงนวัตกรรมชีวภาพ หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมร่วมกับสถานประกอบการ ในงาน TALENT MOBILITY FAIR 2015

20150325_04 20150325_02

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมชีวภาพ หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมร่วมกับสถานประกอบการ ในงาน TALENT MOBILITY FAIR 2015 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 พิธีเปิดโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ