ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน กระถางต้นไม้จากลูกตีนเป็ดน้ำ

ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : กระถางต้นไม้จากลูกตีนเป็ดน้ำ
ผู้ให้ข้อมูล : คุณจำนงค์ บุญมา
ชื่อเพจ กระถางต้นไม้จากลูกตีนเป็ดน้ำ Pong-Pong Pot

 

DSC_2509 DSC_2508

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี