ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน กระเป๋าผ้า และ กระเป๋าหนัง

ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : ธุรกิจผลิตกระเป๋า“กระเป๋าผ้า และ กระเป๋าหนัง”
ผู้ให้ข้อมูล : คุณจีระ มากมี
086-3451848
www.กระเป๋าดีดี .com

DSC_2345 DSC_2327

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี