ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ

ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน : ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสายบัว
ผู้ให้ข้อมูล : คุณกัญญาลักษญ์ ตระกูลชีวพานิตต์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัว

DSC_2296 DSC_2300

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี