ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk

ช่วง : Innovative Talk
ตอน : ผลิตภัณฑ์ใยไผ่ขัดผิว
ผู้ให้ข้อมูล : คุณปรีชา เวชประสิทธิ์
บริษัท ใยไผ่ OKD จำกัด
ที่อยู่ : 51 หมู่ 9 ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา 13000

DSC_0168 DSC_0090

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี