กิจกรรมเสวนาทางวิชาการและมอบรางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในงาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ พร้อมทั้งมอบรางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  เนื่องในงาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

IMG_3033 IMG_2963

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี