การประชุม การหารือความร่วมมือรับตรงร่วมกัน ของ 9 มทร.

DSC_1851 DSC_1858

หารือ – ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานในการประชุม การหารือความร่วมมือรับตรงร่วมกันของ 9 มทร. ณ ห้องประชุมธัญกาญ อาคารสำนักงานอธิการบดี