มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษา โดยคุณยอดชาย  ก้องกังวาล ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวโสภิดา  ตั้งคณานนท์  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี