มอบรางวัลแสดงความยินดี และขอบคุณนักกีฬาและทีมงาน

ขอบคุณ – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานมอบรางวัลแสดงความยินดี และขอบคุณนักกีฬาและทีมงาน ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์” ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

DSC_0841 DSC_0851

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี