ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

20150309sci 20150309sci_11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดลือกฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี