รายการเพื่อนเกษตร ถ่ายทำรายการ เทคนิคการเปิดก้อนเชื้อเห็ด

IMG_2452 IMG_2429

รายการเพื่อนเกษตร ช่วงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ ผศ.วิทยา ทวีนุช สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร เกี่ยวกับเทคนิคการเปิดก้อนเชื้อเห็ด ณ ฟาร์มเพาะเห็ด คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558