โครงการ SCIENCE NIGHT เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ SCIENCE NIGHT เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ภายใต้ชื่องาน “Everlasting Love Post Valentine’s Day” ในการนี้ ดร.มรกต พุทธกาล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150215scinight_07   20150215scinight_05

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี