คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมบุคลากรของคณะ รายงานผลการดำเนินงาน

โปสเตอร์คณบดี IMG_1282

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมบุคลากรของคณะ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งข่าวสารกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในระยะเวลาอันใกล้นี้ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณแด่คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร เนื่องในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี