คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 24

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


IMG_0970 IMG_1032
ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี