มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ องคมนตรี

DSC_9416 DSC_9409

มอบกระเช้า – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ณ ทำเนียบองคมนตรี