บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2557 สาขาการบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร

PRO_1183 PRO_1189

บุคคลตัวอย่างแห่งปี– ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2557 สาขาการบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์