งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 19 มกราคม 2558

งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่สอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี