คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประกวดแข่งขันผลิตผลเกษตรประเภทข้าวหอมปทุม(ปทุมธานี 1)ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประกวดแข่งขันผลิตผลเกษตรประเภทข้าวหอมปทุม(ปทุมธานี 1)ประจำปี 2558 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี