งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันแรกเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี