โครงสร้างการเสวนาและแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปี 2558 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความรู้และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดโครงสร้างการเสวนาและแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปี 2558 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความรู้และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ณ ห้องประชุมเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์

 

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี