โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Pathogenic yeasts associated with insects and experimental waste management”

 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Pathogenic yeasts associated with insects and experimental waste management” โดย Dr. Rikiya Endoh จาก Japan Collection of Microorganisms (JCM), RIKEN BioResource Center, Tsukuba, Ibaraki, Japan ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา