ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ บูธของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี