ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 6)

ภาพบรรยากาศพิธีกราบสักการะพระพุทธพิริยมงคล ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
   
ภาพถ่ายโดย:กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย:กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี