บรรยากาศ การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

บรรยากาศ การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ. เมื่อวันที่25 ธันวาคม 2557 ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี