ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปี 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน” ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยช่วงเช้าจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ”สัมภาษณ์งานอย่างไร จึงจะได้งานและเสริมบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ” โดย คุณธเนศ  สิริสุวรรณกิจ  ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  ช่วงเย็นงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ บริเวณหน้าองค์พระพิรุณทรงนาค และงานเลี้ยงอำลาสถาบัน ณ อาคารโภชนาคาร 2545

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี