โครงการสัมมนาทางวิชาการผลิตพืช ประจำปี 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการผลิตพืช ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี