โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี  จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา ณ โรงยิม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี