โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 6 – 8 มกราคม 2558 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมวันที่ 6 มกราคม 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-เขาใหญ่ อ.ปากช่อง บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่-สัมมนา-สันทนาการ-Fun And Fin Walk Rally

1.กิจกรรม Fun And Fin Walk Rally เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร กิจกรรมที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะและความเฮฮา เพื่อค้นหาทีมชนะเลิศพร้อมรับของรางวัล
2.กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
– เกมเชือกพิศวง ( ฝึกการแก้ไขปัญหา )
– เกมบิงโก ( ค้นหาเพื่อนใหม่จากคุณลักษณะ )
– เกมบัตรชม บัตรติ ( ข้อคิดจากชีวิตจริง )
3.กิจกรรมแบ่งกลุ่ม หาหัวหน้าทีม สร้างธง คิดท่าประจำทีม สโลแกน พร้อมเพลงประจำทีม
– แบ่งออกเป็น 6 ทีม ทีมละ 11-12 ท่าน
– รับผ้าพันคอสีสวย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของทีม (ยกให้เลย)
4.กิจกรรมระดมความคิด ( Brain Strom )
5.กิจกรรมสมดุลย์ลูกบาศ์ก
– กิจกรรมที่สร้างความสนิทสนมและแน่นแฟ้นกันมากขึ้น มีการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา และ เสริมสร้าง ความสามัคคีในการทำงาน
6. กิจกรรมเข้าฐาน ( จำนวน 6 ฐาน ใช้เวลาฐานละ 10 นาที )
– ฐาน หลบระเบิด # เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนและเทคนิกความจำ
– ฐาน ตะขาบหวงไข่ # เพื่อการทำงานอย่างระมัด ระวัง ในเวลาที่จำกัด
– ฐาน ใบ้บอกบอด # เพื่อฝึกสมาธิ และจดจำคำสั่งในการสั่งการ
– ฐาน ส่งต่อท่อลำเลียง # เพื่อฝึกการสังเกตุ และความร่วมมือกันเป็นทีม ในการทำงานใดๆ ให้ถึงเป้าหมาย
5.ฐาน ชักคะเย่อมนุษย์ # เพื่อฝึกความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจกัน
6.ฐาน ปิดตาหาของ # เพื่อฝึกการสื่อสาร

กิจกรรมวันที่ 7 มกราคม 2558

-สัมมนา-โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-ปาลิโอ-งานเลี้ยงสังสรรค์
-นำคณะมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา หรือ โรงไฟฟ้าพลังลำตะคองแบบสูบ เป็นโรงไฟฟ้าที่ประกอบด้วยโรงงานไฟฟ้าใต้ดิน อ่างพักน้ำบนเขา อ่างเก็บน้ำตอนล่าง (อ่างเก็บน้ำลำตะคองเดิม) อุโมงค์ส่งน้ำจากอ่างพักน้ำเข้าโรงไฟฟ้า อุโมงค์ท้ายน้ำจากโรงไฟฟ้าสู่อ่างเก็บน้ำตอนล่าง และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทำให้โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นสถานที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 24.00 – 06.00 น. และด้วยโครงสร้างของโรงไฟฟ้าลำคองชลภาวัฒนาที่มีโรงงานไฟฟ้าใต้ดิน จึงทำให้โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กลายเป็นโรงงานไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้อ่างเก็บน้ำเล็กที่สุด และอยู่บนยอดเขา
-งาน ARIT PARTY งานปาร์ตี้ที่จัดพิเศษสุดเพื่อทุกท่าน พร้อมกับรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

กิจกรรมวันที่ 8 มกราคม 2558

ดูงานฟาร์มโชคชัย – โชคชัยสเต็คเฮ้าส์ – เยี่ยมชมไร่สุวรรณ -ของฝาก – ปทุมธานี
นำคณะเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มโชคชัย ดินแดนที่ได้สมญาว่าเป็นต้นแบบคาวบอย ในเมืองไทย สัมผัสนิยามของธรรมชาติ ภายใต้การบริการระดับมาตรฐานฟาร์มโชคชัย บนผืนป่าส่วนตัวกว่า 200 ไร่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมสารพัด สัมผัสวิถีชนบทตามแบบฉบับ ชาวตะวันตก ผ่อนคลายกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีกรสชาติสำหรับผู้รักความแตกต่าง จะลองขี่ม้า รีดนมวัว ทำตัวเป็นคาวบอย

นำคณะมาศึกษาดูงาน ณ ไร่สุวรรณ ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวโพดข้าวฟ่างและพืชไร่ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชไร่ ไร่สุวรรณถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมีภูเขาปางอโศกกั้นกลาง พื้นที่อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาปางอโศก ประมาณ 1,389 ไร่ ใช้เพื่อเป็นแปลงทดลองวิจัยที่สามารถให้น้ำชลประทาน ได้ตลอดปี 680 ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 390 ไร่ โดยใช้น้ำบาดาลในการชลประทาน พื้นที่อาคารสิ่งก่อสร้าง 319 ไร่ ส่วนพื้นที่ด้านทิศใต้ ของภูเขาปางอโศกใช้เป็นพื้นที่สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ไร่

แวะซื้อของฝาก ณ บริเวณร้านครูต้อ เอาไปฝากคนที่ท่านรัก ทั้ง ขนมกระหรี่ปั๊พ กุนเชียง เนื้อและหมูแดดเดียว ผลไม้ตามฤดูกาล ฯ