คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ห้องชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย :
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี