ภาพบรรยากาศคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28

 
ภาพถ่ายโดย :
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี