คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมงาน งานราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่13

คณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานวันราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่13 (งานเลี้ยงปีใหม่) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี