ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 3

 

 

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี