บวงสรวงวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธ.ค. 2557 อัลบั้ม 1

 

ภาพถ่ายโดย :  กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี