ประชุมคณะกรรมการจัดงาน เพื่อเตรียมแผนการจัดงาน “80ปี เกษตรปทุม”

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาเขตปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมแผนการจัดงาน “80ปี เกษตรปทุม” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี