ฝึกอบรม โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี ผศ.ดร.สิริลักษณ์ หาญวัฒนากุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี