งานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ ๕๗ และรับมอบทุนการศึกษา

ายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน  ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ ‘๕๗  โดยมีบริษัทร่วมออกบูทรับสมัครงานกว่า ๑๐๐ บริษัท ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี  และ นายวิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากคุณกวี  อุรัสยะนันทน์  กรรมการบริหารบริษัท สรรพสาร จำกัด เพื่อจัดสรรให้แก่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ต่อไป

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี