รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 Family ดิจิตอล ช่อง 13 True ช่อง 23 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และกลุ่มชุมชนสตรีตำบลหลักหก เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี